การออกกำลังกายเพื่อสุภาพ

เพื่อนๆค่ะเรามาดูวิธีการออกกำลังกายโดยถูกวิธีกันค่ะ การออกกำลังกายทำหั้ยสุขภาพดีด้วยนะค่ะไปออกกำลังกายเยอะๆนะค่ะไปดูวิธีทีกันค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 การอุ่นร่างกาย(ก่อนที่จะออกกำลังกาย ต้องการอบอุ่นร่างกายก่อเช่น ถ้าเราจะออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ก็ไม่สมควรที่จะลงวิ่งทันที่ เมื่อไปถึงสนามควรจะอุ่นร่างกายก่อน มีอุณหภูมิสูงขึ้นก่อน ช้าๆ เช่น การเคลื่อนไหวร่างการ สะบัดแข้ง สะบัดขา แกว่งแขน วิ่งเหยาะ อยู่กับที่ ช้าๆ ชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อน แล้วจึงออกวิ่ง
ดังนั้น การอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายจึงเป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องกระทำกัน

ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการออกกำลังอย่างจริงจัง การออกกำลังกายนั้นจะต้องเพียงพอ ทำให้ร่างกายเกิดการเผาไหม้อาหารในร่างกาย โดยใช้ออกซิเจนในอากาศ โดยการหายใจเข้าไปเพื่อทำให้เกิดพลังงาน จนถึงระดับหนึ่ง การที่จะออกกำลังกายได้ถึงระดับนี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ออกกำลังกายจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะค่ะ

มาดูวิธีการออกกำลังกายค่ะมีอยู่10ตัวอย่างค่ะ

วิธีที่1. . ออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
วิธีที่2. ออกกำลังกายครั้งละ 15-30 นาที
วิธีที่3 ออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหม
วิธีที่4. ควรอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายและผ่อนกายก่อนเริ่มออกกำลังกาย
วิธีที่5. ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย
วิธีที่6. ออกกำลังกายที่ให้ความสนุกสนาน
วิธีที่7. แต่งกายให้เหมาะสมกับกับชนิดของการออกกำลังกาย
วิธีที่8. ออกกำลังกายในสถานที่ปลอดภัย
วิธีที่9. ควรออกกำลังกายหลากหลายชนิด
วิธีที่10. ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว ต้องตรวจสุขภาพก่อนออกกำลังกาย

   ไปออกกำลังกันทุกวันนะค่ะเพื่อสุภาพที่ดีของตัวเอง